Sheng word ya leo

 
Odiro [ oh-dih-row  ]  ( Noun )

Meaning: A Window

Use: Nani amevunja odiro? = Who has broken the window?

Synonyms:


KukuruItakuaje mtaa mzima ni ya ma first bodii?