A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Kuvuka nayo- (Verb) [ Ko-vo-ka-na-yoh ]

Be the first to say something about Kuvuka nayo
Meaning : To steal
Word use : Ile simu ilikuwa juu ya meza devi alivuka nayo = That phone wich was there David stole it
Word period: Mid 90's
Word synonyms: KuthanyaKudhanyaKugosaKusanyaKugondiKudingoKupinji


Word Origin : Easich
Histo ya word.
Derived from the swahili word 'KUVUKA NAYO' meaning 'TO CROSS WITH IT'

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z