A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
 


Sheng Idiom

Paka mafuta
Meaning yake : To con
Idiom usage : Ule bazenga amezoea kupaka mafuta watu = That old man he is used to con people

Words kama Paka mafuta

Paka  (pa-ka) [Verb]
Meaning yake: Con
Word use: We Karis we wacha!!! Una ni paka! hii mbota haiwezi kuwa two chwani! = Go away Kariuki! You are conning me! This watch can't be 250/-


 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z