A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
 


Sheng Idiom

Chini ya maji
Meaning yake : Chilling
Idiom usage : Utanipata tumtaani chini ya maji = You will find me at home just chilling.

Words kama Chini ya maji

Tuliza  (Tu-li-za) [Verb]
Meaning yake: Rest
Word use: -


 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z