A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
 


Sheng Idiom

Kupatwa na mchuma
Meaning yake : Be found with a gun
Idiom usage : Ule mbus wa ile keja alipatwa na mchuma = The lady from that house was found with a gun.

Words kama Kupatwa na mchuma

Mchuma  (Mchu-maa) [Noun]
Meaning yake: Gun
Word use: Ukoo na mchuma= Do you have a gun.


 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z