A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
 


Sheng Idiom

Kuwa na pang'ang'a
Meaning yake : You are a loud mouth
Idiom usage : Una pang'ang,a sana huwezi nyamaza = You have a loud mouth you cannot keep quiet

Words kama Kuwa na pang'ang'a

Pang'ang'a  (Paa-ng'aa-ng'aah) [Verb]
Meaning yake: To much talk
Word use: Wacha pang'ang'a = Stop too much talk


 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z