A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
 


Sheng Idiom

Niko wire
Meaning yake : I'm broke
Idiom usage : manze mwisho haifiki na niko wire = It's not yet end month and am broke

Words kama Niko wire

Msoto  (Mso-toh) [Verb]
Meaning yake: Brokeness
Word use: Jana nilikuwa msoto = Yesterday i was broke


 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z