A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Sheng word ya leo

 
Belii [ beh-lii  ]  ( Noun )

Meaning: Bell bottom trousers

Use: Ankules ame ng'ara belii leo = My uncle has worn bell bottom trousers

Synonyms:


Kang'ethe – [ Male ] 
1. Kang'esh

 Kulalisha rada – Not understanding…A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z